Välkommen till Svenska Jaguarklubben

Download PDF

OM KLUBBEN

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA JAGUARKLUBBEN

Svenska Jaguarklubben är en ideell förening med fler än 3 200 medlemmar och bildades 1972 på Skokloster av ett antal Jaguarentusiaster. Klubbens huvudsyfte är att främja och stimulera intresset för att köra, vårda och bevara alla modeller av Jaguar, Daimler, Swallow, SS och Lanchester.

Varje år genomför våra lokala kontaktpersoner över 100 medlemsträffar och arrangemang från Ystad till Gällivare. Bland klubbens medlemmar finns allt från ungdomar och äldre kvinnor och män representerade.

Kommentera