Stilmall

Download PDF

När du skriver in din text så använd följande stilregler:

 • Använd KISS-principer (Keep it simple, Stupid!). Mer formattering betyder inte alltid att det blir tydligare eller mer lättläst.
 • Använd de inbyggda vertygen för punktlistor

  1. Och för numrerade punktlistor
  2. Istället för att skriva 1. xxxx och 2. xxx
 • Använd fetstil eller kursiv stil för att förstärka vissa ord. Undvik understrykning.
 • Om du du vill tydliggöra att något har ändrats så lämna den gamla uppgiften och gör den genomstruken och ange sedan den nya uppgiften.
 • Använd flera

  • nivåer
  • av

   • punkter
   • om det tillför tydlighet till din text

Om du behöver citera något så använd citatfunktionen (block quote).

 

Datum och tid skrivs enligt ISO 8601 standarden:

 • 1 december 2012 skrivs: 2012-12-01
 • Vecka 12 år 2012 skrivs: 2012-W12 eller 2012W12
 • Klockslag skrivs med kolon inte med punkter. 20.00 20:00

 

Kom ihåg att "Less is More".

Kommentera