Modellrepresentanter

Download PDF

Jaguarklubben har ett 20-tal modellrepresentanter som har till uppgift att sprida kunskap om de olika modellerna. Modellrepresentanterna behöver inte ha all kunskap själva, men de har ett kontaktnät för att kunna hänvisa till andra sakkunniga.

Kontakta din modellrepresentant om du har frågor om köp, reparationer och ägande av en speciell Jaguarmodell.

Ansvarig i styrelsen för Jaguarklubbens modellrepresentanter:
Benny Lodin, benny.lodin@old.jaguarklubben.se  Mobil 070- 295 12 25.

 

Kontakta oss

Download PDF