Besiktningspersoner för försäkringar

Download PDF

För att kunna teckna en entusiastbilsförsäkring hos MHRF eller If krävs att man besiktigar sin bil hos någon av Jaguarklubbens 25 godkända besiktningspersoner runt om i Sverige.
Besiktningspersonen upprättar ett besiktningsprotokoll som bifogas ansökan.

Läs mera här om klubbens försäkringslösningar.

Ansvarig i styrelsen för försäkringsfrågor:
Arne Nilsson, Täppvägen 36, 835 32 Krokom
arne.nilsson@old.jaguarklubben.se
Telefon: 070-674 76 97

Kontakta oss

Download PDF