Försäkringslösningar för din Jaguar

Download PDF
vinterjagga_72
Foto: Keith Sivenbring

 

Via SJK har klubbens medlemmar möjlighet att teckna Jaguarförsäkringar hos MHRF och If på både entusiast- och bruksbilar som är registrerade i medlemmens namn.

 

If:s Bruksbilsförsäkring
För SJK-medlemmars bruksfordon av märket Jaguar eller Daimler kan en bruksbilsförsäkring tecknas hos If. Den ger dig som är ny medlem 15% rabatt på If:s ordinarie premier. Har du varit medlem i mera än två år får du 30% rabatt. Använder du din Jaguar som bruksbil räcker det med att du kontaktar If för att erhålla klubbens rabatt. OBS! Du behöver själv meddela If när du varit medlem i två år för att får den högre rabatten. Vid frågor om premier, rabatter och avtal kontaktar du If direkt och uppger ditt medlemsnummer.

Kontakta Ifs speciella handläggare om Jaguarförsäkringar:

031-345 64 03, samlarfordon@if.se
Det finns sju speciella handläggare på If som bland annat hanterar avtalet med Jaguarklubben. Kontakta dem direkt när du vill försäkra bilen, i stället för att ringa Kundtjänst. De nås via gruppens telefonnummer 031-345 64 03 eller mail: samlarfordon@if.se


MHRFs Entusiastbilsförsäkring via Folksam


Svenska Jaguarklubben är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF och kan genom det medlemskapet erbjuda alla som är medlemmar i Svenska Jaguarklubben, en mycket förmånlig försäkring.
Är din entusiastbil minst 20 år gammal och i originalutförande (inte modifierad) kan du teckna MHRF-försäkringen. Denna gäller för alla fordon (oavsett fabrikat). I villkoren gäller även att man endast får köra sin entusiastbil till träffar, vid finåkning och liknande, det finns inget max antal mil per år men ska vara lämplig längd för att anses som finkörning. Bilen inte får användas som bruksfordon – det måste alltså finnas ett annat skattat och försäkrat fordon som du använder för dagligt bruk, bruksbilen kan vara leasingbil eller ägas av annan familjemedlem.

Äger man ett fordon som är minst 10 år gammalt och har en äldre bil (enligt ovan) försäkrad finns även möjlighet att få en andra försäkring på den nyare (minst 10 år gammal) via MHRF.

Bilar som försäkras i MHRF ska ha tydlig samlarkaraktär.

Mer information om MHRFs försäkringar finns på deras hemsida och hittas enligt länk här


If:s Entusiastbilsförsäkring
Om man har en modernare entusiastbil som inte körs mera än 500 mil per år, kan man försäkra sin Jaguar, Daimler eller SS hos If. Fordonet ska vara minst åtta år eller har gått minst 10 000 mil. Det gäller även att man får köra max 500 mil per säsong och då endast till träffar, vid finåkning och liknande. Fordonet kan vara i originalskick eller vara modifierat. Du ska ha varit medlem i klubben i minst två år och att bilen inte får användas som bruksfordon – det måste alltså finnas ett annat skattat och försäkrat fordon som du använder för dagligt bruk.

Det finns sju speciella handläggare på If som bland annat hanterar avtalet med Jaguarklubben. Kontakta dem direkt när du vill försäkra bilen, i stället för att ringa Kundtjänst. De nås via gruppens telefonnummer 031-3456403 eller mail: samlarfordon@if.se


Besiktiga bilen hos klubbens besiktningspersoner
För att kunna teckna en entusiastbilsförsäkring krävs att man besiktigar sin bil hos någon av Jaguarklubbens godkända besiktningspersoner. Det finns 25 stycken bosatta runt om i Sverige och kontaktuppgifter finns här Besiktningspersoner. Besiktningspersonen upprättar ett besiktningsprotokoll som bifogas ansökan.

Fotodokumentation
Entusiastbilarna ska fotograferas och det krävs 10 foton, varav 4 bilder som föreställer båda sidorna av bilen, samt framifrån och bakifrån. Resten av bilderna ska dokumentera interiören i fram- och baksätet, bagagerum och motorrum. Det behövs även en bild på en fast monterad brandsläckare som ska finnas med i bilen. För bilar som är från 1994 och tidigare, ska en elavskiljare finnas. Även denna ska vara fotograferad och inkluderad i fotounderlaget. Fotografierna ska bifogas ansökan. För If ska bilderna vara digitala (på usb-minne eller en cd-skiva) och för MHRF ska bilderna vara utskrivna på arkivbeständigt fotopapper.

Skicka in ansökan
När besiktningsprotokoll, fotografier och ansökan är färdiga skickas allt i ett kuvert till försäkringsansvarig i styrelsen:

Arne Nilsson
Täppvägen 36
835 32 Krokom
arne.nilsson@old.jaguarklubben.se
Telefon: 070-674 76 97

Försäkringar som erbjuds via Jaguarklubben kan endast tecknas av medlemmar, huvudmedlemskap eller familjemedlemskap fungerar båda. Varje år går If och klubben igenom listor på dem som har försäkringar. Känner du på dig att du har en försäkring som är tecknad på någon annan i familjen, som inte är familjemedlem, så kommer dessa försäkringar att ifrågasättas och man kommer troligen att förlora förmånen.


Gör så här för att teckna en Entusiastfordonsförsäkring

 1. Boka besiktningstid hos en av klubbens besiktningspersoner (se förteckning på webbsidan). Besiktningspersonen bestämmer själv ersättningen för att utföra besiktningen och detta görs upp direkt med respektive besiktningsperson.
 2. Besiktningspersonen har med sig blanketten för ansökan som fylls i och undertecknas av dig som sökande. OBS! Det är olika blanketter för MHRF- respektive If-försäkringarna!
 3. Ta bilder på bilen enligt fotoinstruktioner på ansökningsblanketten.
 4. Skicka underskriven ansökan i original, korrekt ifyllt besiktningsprotokoll som är underskrivet av besiktningsperson, samt de tio bilderna av fordonet till SJKs försäkringsansvarige. För MHRF-försäkring ska bilderna vara utskrivna på arkivbeständigt papper och för If ska bilderna sparas digitalt (på USB-sticka eller brännas på en CD-skiva).
 5. OBS Skriv ditt medlemsnummer högst upp på ansökningsblanketten.
 6. Vänta på beslut. I normala fall tar det upp till två veckor.

Checklista – för snabbare handläggning

 1. Kom ihåg att skriva under ansökan.
 2. Fordonets skick ska vara noggrant dokumenterat i besiktningsprotokollet av besiktningspersonen. Besiktningspersonen gör inte på något vis någon bedömning eller värdering av fordonet. Detta görs av SJKs försäkringsansvarig tillsammans med försäkrande bolag.
 3. Var noga med att fotografera bilen enligt fotoanvisningarna.
 4. Se till att alla handlingar är utförda på originaldokument som tillhandahålls av besiktningspersonen. Ansökan får alltså inte skickas in som kopior.
 5. Se till att villkoren gällande din tid som medlem eller bilens ålder och körsträcka överensstämmer med för respektive försäkring.

Snabbguide – Vem gör vad?

 Försäkringstagaren
 • Kontaktar besiktningspersonen
 • Tar bilder enligt instruktioner
 • Fyller i ansökan och anger medlemsnummer
 • Tar fram registreringsbeviset
Besiktningspersonen
 • Tillhandahåller blanketter
 • Besiktigar fordonet i fråga
 • Kontrollerar att foton tagits korrekt och överensstämmer med fordonet
 • Kontrollerar chassinummer och ägare mot registreringsbeviset
 • Skickar in ansökan till SJK
Försäkringsansvarig i SJK
 • Bedömer dagsvärdet på bilen i samarbete med respektive försäkringsbolag
 • Tittar på fotografierna på bilen
 • Kompletterar ansökan vid behov
 • Kontaktar berört försäkringsbolag
 • Arkiverar ansökan (gäller If)

 

Ansvarig i styrelsen för försäkringsfrågor:
Arne Nilsson
Täppvägen 36
835 32 Krokom
arne.nilsson@old.jaguarklubben.se
Telefon: 070-674 76 97.