Sommarträff på Gotland 3 augusti 2019

Download PDF

I år far vi söderut och besöker Petesgården i Hablingbo. Vi träffas där kl 12:00
och börjar med en lunch. Petesgården är en av kulturskatterna som förvaltas av
Gotlands museum. Initiativet togs av apotekaren Ada Bloch, och har lyckats
bevaras tills i vår tid. Vi får egen guide som visar oss omkring på gården.Det
blir även tid att bekanta oss med varandra och våra bilar. Anmälan senast 27/7
till lars.ahlner@old.jaguarklubben.se