Att köpa Jaguar X150

Download PDF


Att köpa Jaguar X150. Vad är det jg ska vara uppmärksam på och kolla noga. Anders Billing från Joe’s Garage visar och berättar.