Månadsträff SJK Mellannorrland.

Download PDF

Tisdagen den 24/11 träffades “järngänget” för årets sista månadsträff. Temat för kvällen var Jaguars marknadsföring från 50-talet och framåt. Patric Sahlin hade omsorgsfullt sammanställt ett material som förevisades medlemmarna. Innehållet diskuterades flitigt och skillnader kunde påvisas vilka sannolikt kunde refereras till de olika ägarprofiler Jaguar haft genom åren. På 50 och 60-talen framhölls tekniken och racingframgångarna som starkt säljargument till skillnad från dagens marknadsföring som mer refererar till “känslan” i en Jaguar. Synnerligen markanta skillnader alltså !!
Efter att grundligt “grottat” in oss i detta ämne var det dags att avsluta träffen och medlemmarna önskades en riktigt god jul och ett gott nytt år i sann “Jaguaranda”.