Pall-Olles bilsamlingar

Download PDF

Söndagen den 25 oktober gjordes ett på flera sätt ”gränsöverskridande” besök i Jännaholm för att titta och beundra Pall-Olles bilsamling. Det var gränsöverskridande då det var ett samarrangemang mellan Svenska Mercedesklubben och Svenska Jaguarklubben. Det var gränsöverskridande då medlemmar från Småland, Skåne och Halland samlades till en gemensam träff.

Totalt kom drygt 30 bilar och 60 personer, flertalet Jaguarer, tyvärr blev medlemmarna i Mercedesklubben inte så många. Kanske det berodde på hur träffen marknadsfördes. Medlemmarna i Mercedesklubben informerades via hemsida och facebook, medlemmarna i Jaguarklubben informerades också via personliga mail. Om man ska ta detta som en indikation på vilken metod som effektivast når ut till medlemmarna är mail överlägset bäst.

Flertalet deltagare samlades på Tre Laxars parkering i Mellbystrand kl 12 för gemensam körning till Pall-Olles bilsamling. Kortegekörningen gick som på räls och ingen tappades längs vägen, tack för god kördiciplin! Framme i Jännaholm hälsade Pall-Olle oss välkomna och under hela den tid var där stod han sedan till vårt förfogande och svarade på både möjliga och omöjliga frågor från de nyfikna besökarna.

Det mest fantastiska med samlingen är att alla ca 160 bilarna är renoverade till både körbart skick och med väl underhållna interiörer. Mats Lindgren, Laholm, var den som genom sin bekantskap med Pall-Olle det möjligt för oss att få komma på besök. På bilden hälsar Pall-Olle oss välkomna.