Problem med att hitta chassinumret?

Download PDF

Styrelsen har på förekommen anledning granskat regelverket kring identifieringsnummer (chassinummer) och resultatet redovisas för medlemmarna dels genom kommande nummer av Jaguar Times och dels genom denna mer omfattande skrivelse. Skrivelsen finns som en bilaga längre ner på sidan. Den som har problem med att få sin vagn godkänd vid en besiktning eller känner sig osäker på chassinummer är välkommen att höra av sig till sin modellrepresentant eller till Mattias Skarelius i styrelsen om något trots skrivelsen är oklart.

Styrelsen

 Skrivelse Identifieringsnummer