Åtvidaberg Solkanonen

Download PDF

Denna vackra pingstafton samlades 20 personer i Linköping för gemensam avfärd till Åtvidaberg, Jan Basilius tog oss 10 Jaguarer o 2 motorcyklar genom vackra slingrade vägar till Åtvidaberg för besök till Solkanonen där berättades dess historik och utlottning som kanonjär blev Inger Landin, efter saluten intogs lunchen i det vackra belägna Turisthotellet med sin ovanliga vinkällare.Ett besök till Åsas-museet (bilmuseum) och till konstnären Sissi Stahli avlutades dagen. Världens enda fungerande Solkanon! Solkanonen finns i ett torn byggt i mitten av 1800-talet och som ingick som en del i herrgården Adelsnäs engelska park. Till kanonen, en sexpundare, hör en tändanordning som består av ett brännglas monterat på en rörlig arm vilken kan ställas in efter solens olika middagshöjd. Att se och lyssna till guiden som berättar om Solkanonen och Solkanonklubben är gratis. Man kan beställa extra skott och bli Solkanonjär genom att avlossa en salut med hjälp av tjänstgörande kanonjär. Man kan också beställa ett diplom (se vår hemsida) www.solkanonklubben.se

cid_0e969811-d0b8-423e-9bd4-bc2d2cbe7affalltele_0 cid_1c18ea6f-b3a2-4087-baf8-9712602c0ea1alltele_1 cid_183fd535-8fac-4615-9989-e3e4eb092993alltele_1 cid_6552d018-5418-48b7-b393-3805616b2b3balltele_0 cid_36702189-3857-4a8f-82a7-b0505f391815alltele_1 cid_a7cee38a-180e-4122-893a-10c59e8734d3alltele_0 cid_a5979117-7cad-42c7-b7e0-a908b41813daalltele_1 cid_c12a20f0-667e-4096-af4c-a8f326b3bb15alltele_0 cid_f157c5c6-9eff-4b20-94b2-a33181627f6balltele_1 cid_f6204494-7281-4f6a-a37f-e193a8b3a7cballtele_0 cid_fcfa5852-943f-4de8-bd44-cc72b794879calltele_0

Träffvärd och fotograf : JAN BASILIUS.