Åsens by

Download PDF

Den 3 e maj var det Bo landin och Roar: Jag shop som var träffvärd med sin årliga träff . Vi samlades i Mjölby för gemensam körning till Åsens by , efter en guidad visning blev det lunch vid Wiredaholms golf o konferens totalt 20 personer anslöt till träffen. Tack till Bosse o Roar för en trevlig söndag!

Mvh:Morgan o Elin.

Foto Jan Basilius.

cid_05abcbce-aedc-4166-8439-d0538b458408alltele cid_6d98e0d8-0846-4f2a-8281-c8400ce769ffalltele cid_6ee8170e-7221-4dd5-8202-ecb03591aba0alltele cid_07c290a3-539b-422f-8789-8e138e153b75alltele cid_53c56145-4f7b-41c9-9353-1433b96f1f85alltele cid_75c227dc-326f-44f1-a9a2-a5555d9a4628alltele cid_120c6028-685a-4572-aa6d-49cd6c76c7a9alltele cid_6969b5d0-9142-4c00-9526-21228c2921a8alltele cid_ee9e9dd7-f7ca-4d2d-8871-6e3cd74c74ccalltele cid_ffa26773-f65e-4fa4-b822-cd1592c1f525alltele cid_4d5905f7-b0f4-42ad-8eee-b5f6cd6aae62alltele

Kulturreservatet Åsens by.

År 2000 bildades kulturreservatet Åsens by och blev därmed Sveriges första kulturreservat. Åsens by visar hur en småländsk by kunde se ut vid tiden för sekelskiftet 1900. Byn består av 3 gårdar där samtliga hus ligger på sina ursprungliga platser. Också odlingslandskapet har förblivit relativt orört, då varken ”storskiftet” under 1700-talet eller ”laga skifte” under 1800-talet genomfördes fullt ut på Åsens by. Skiftena innebar att man samlade de splittrade ägorna till ett antal större jordlotter som kopplades till varje gård i syfte att få en mer rationell drift. Många byar splittrades genom skiftena, men på Åsen finns fortfarande alla de små och gärdsgårdsomhägnade åkrarna och betesmarkerna kvar, totalt cirka 35 hektar. Åsens by drivs och förvaltas i dag av Stiftelsen kulturreservatet Åsens by, med ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Aneby kommun.