Månadsträff SJK-mellannorrland.

Download PDF

"När klubben var ung" var temat för Mars månadsträff. Passande nog hade tidiga delar av "Jaguarbullentinen" d.v.s. klubbtidningen i starten nyligen publicerats i Times och med en av klubbens founders inom räckhåll blev det en självklarhet att spinna vidare på detta ämne.Svenska Jaguarklubben har ju som bekant en ganska spännande historia och medlemmarna uttryckte stor förtjusning när Bjarne Svendsen presenterade sitt material från "den gamla goda tiden" och med stor inlevelse berättade om hur klubben en gång byggdes upp.  Historier och anekdoter från klubbens barndom rev bitvis ned ordentliga skrattsalvor och fotografier samt diverse material från tidiga sommarmöten förevisades. 

Träffen avslutades med fika och filmvisning med klassiskt Jaguarinnehåll.