Kort rapport från årsmötet 2014

Download PDF

26 april var det årsmöte, denna gång på Quality Hotel Prince Philip i Skärholmen. Klockan 13 samlades vi som ville för att äta lunch och därefter startade mötet.

Patrik Hanberger hälsade oss alla välkomna och alla i sittande styrelse presenterade sig. Efter det fick vi en genomgång av några av det gångna årets höjdpunkter:

  • Medlemsantalet fortsätter att öka varje år, nu är vi nästan 3300 medlemmar
  • Matrikeln utkom för 13:e gången förra året.
  • Cheaprace arrangerades för tredje gången, denna gång med 20 lag och totalt 54 personer
  • Sommarmötet var det mest välbesökta hittills.
  • Klubben och Joe's garage satte världsrekord med en 304 bilar lång karavan på allmän väg
  • Medlemsenkäten som besvarades av 857 medlemmar
  • ånga välbesökta träffar över hela landet

Stefan Evholt visade ett par cirkeldiagram för att ge oss en bild av klubbens intäkter och kostnader. Där framgick tydligt att medlemsavgifterna är den avgörande inkomstkällan och att tidningen Times och utgifter i samband med träffarna är de största kostnaderna.

Keith Sivenbring berättade mer om medlemsenkäten, en utförlig rapport kommer i nästa nummer av Times. Av de 857 medlemmar som svarade var 66% mellan 51 och 70 år, 97% gav positiva kommentarer och 46% kör sin Jaguar året runt. Undersökningen var överraskande positiv och har gett ett bra underlag för hur klubben kan utvecklas att bli ännu bättre.

Mattias Skarelius presenterade den hållbarhetspolicy som klubben tagit fram. Den bygger på Jaguars policy och klubben har även tittat på hur andra bilklubbar gjort. Anledningen till att en sådan policy tagits fram är att vi ska kunna bemöta kritiken som vissa grupper i samhället har på bilhobbyn. En gammal bil som körs en liten sträcka varje år smutsar ner betydligt mindre på årsbasis än en modern miljöbil som körs varje dag.

Efter dessa intressanta presentationer började själva årsmötet. 39 medlemmar fanns på plats och det blev en del intressanta diskussioner runt de motioner om stadgeändringar som hade kommit in. Protokollet från årsmötet kommer finnas här på hemsidan när det är justerat och underskrivet. Mötet drog ut en del på tiden och vi var klara först 16:20.

För de som ville hade företaget Pikab öppnat sina portar och presenterade sin verkstad och erbjöd i samarbete med Jaguar Land Rover Stockholm oss att provköra olika Jaguar-modeller. Den F-type de hade skulle iväg på filminspelning under kvällen och var bara tillgänglig någon timme.