Medlemsenkäten på väg ut!

Download PDF

Många har idag mottagit klubbens medlemsenkät via e-post. Enkäten går ut till alla medlemmar som har en fungerande e-postadress i medlemsregistret. Information om enkäten finns i det nummer av Jaguar Times som kommer ut innevarande vecka. Där finns också information om hur medlemmar som inte fått enkäten via mail, gör för att delta i undersökningen.

Då vissa medlemmars utskick hamnat i skräppostkorgen, kan det vara bra att hålla koll på den. Enkäten kommer att skickas ut fler gånger och vi ska se vilka åtgärder som kan vidtas för att alla utskick ska hamna i mottagarnas inkorgar.

Fyll gärna i enkäten så snart som möjligt så att resultatet blir så omfattande och tillförlitligt som möjligt.

Med vänliga hälsningar,

Patrik Hanberger