Månadsträff SJK mellannorrland.

Download PDF

Höstens första månadsträff ägnades åt ett garagebesök hos Anders Nigard i Ljustorp. Deltagarna samlades i centrala Timrå för gemensam färd  genom den norrländska landsbygden till Ljustorp . Vid slutdestinationen var grillen redan varm och medhavd förplägnad bereddes och intogs under festliga former. Tiden går som bekant fort när man trivs och har roligt och en viss skymning började infinna sig så en rask förflyttning till garaget företogs.  Väl i det synnerligen rymliga garaget kunde medlemmarna beskåda ett antal förnämliga fordon: Några klassiska Mercedesbilar , en gammal  Chevrolet  samt några klassiska Jaggor naturligtvis. Anders berättade om bilarna, historik, lite tekniska underfundigheter och därtill historiken om garagets tillkomst. Efter att kaffet runnit ner och ögon och öron fått sitt lystmäte styrdes kosan hemåt i sommarnatten.