Avesta

Download PDF

Lördagen den 17 augusti var Avesta centrum för en Jaguarutflykt. Olika problem med våra katter gjorde att flera dök upp i “utom-engelska fordon”. Träffen startade i Gisselbo, där vi fick en förevisning hur Mörksuggan tillkom och hur den tillerkas. Därefter åkte vi till Avesta och Gamla Verken. Förnämlig lunch och en avslutning på Avesta Art, med en konstvandring i gammal järnbruksmiljö. Nöjda besökare spred sig sedan mot Uppland – Hälsingland och Dalarna.

Samling  i Gisselbo
Samling i Gisselbo
Intresserade åhörare
Intresserade åhörare
Bakgrund och historik
Bakgrund och historik
Samling utanför Avesta Art
Samling utanför Avesta Art
Finn 11 fel
Finn 11 fel