Ännu finns plats på sommarmötet, anmäl dig i dag!

Download PDF

Välkomna till Vann Spa Hotell den 9-11 augusti. Se artikel i Times sid 6 för mer information om mötet. Anmälningarna rullar in, den 21 maj hade 215 personer med 115 jaguarer anmält sig. Den 1 juni släpper hotellet våra obokade rum och de kommer att bokas snabbt. 

Det går att anmäla sig här på hemsidan (fordrar inloggning), sända in blanketten med senaste Times eller att ladda ner denna från hemsidan i en tidigare artikel.

Vi planerar för gemensam körning från Götaplatsen i Göteborg ochfrån Trollhättan.

Vi planerar för limousineservice till/från Landvetter för inflygande.

Vi behöver fler funktionärer och concoursdomare.

Vi kan ta emot fler sponsorer och vi behöver fler rallypriser.

Kontakter:

Sponsorer: Andreas Dahlqvist, 0706-922911, andreas.dahlqvist@semren-mansson.se

Domare: Anders Gustafsson, 0702-911 715, anders8702@hotmail.com, Daniel Björn, 0703-619024, daniel848484@hotmail.com

Funktionärer: Mats Nilsson, 070-2018 763, nilssonbrand@telia.com