Farväl Mona.

Download PDF

Mona i sin älskade XK140

Vår vän och klubbkollega Mona Hillman Pinheiro lämnade oss den 19 februari efter en tids sjukdom.

Som vice ordförande i styrelsen och kontaktperson i Östergötland, var Mona en av klubbens mest aktiva medlemmar. I styrelsen var Mona med sitt kloka och erfarna sätt ett ovärdeligt stöd både för mig och för övriga styrelsekollegor. Alltid full av entusiasm och idéer och initiativtagare till en mängd uppskattade aktiviteter, spred Mona värme och glädje omkring sig, varhelst hon dök upp i sin älskade XK140 DHC.

Mona i sin älskade XK140

Våra tankar går förstås till Monas man, Peter Nordgren, samt till Monas och Peters familjer. Vi är också många vänner och bekanta, både från Svenska Jaguarklubben och från andra sammanhang, som kommer att sakna Mona under lång tid framöver.

Patrik Hanberger