Månadsträff Mellannorrland

Download PDF

Vid denna träff genomfördes garagebesök hos Jaguarlegenden Bertil Bäckström i Söråker där medlemmarna fick ta del av hans pågående projekt. Bertil berättade lite om sin historia och om tidigare genomförda projekt till åhörarnas stora förtjusning. Tekniska frågor av allehanda slag ventilerades under kvällen och Bertil trivdes som fisken i vattnet med att agera “bollplank”. Trenden med ökande deltagarantal höll i sig även denna träff. 15 medlemmar tog ivrigt del av Bertils råd och anvisningar. Efter den traditionella fikastunden avslutades träffen i synnerligen positiv anda.