Årsmöte 2012

Download PDF

Svenska Jaguarklubbens årsmöte hölls den 14 april i strålande vårväder i Borghamn vid Vätterns strand. Ett 30-tal medlemmar hade tagit sig till Borghamn för att vara med och besluta om hur klubben ska styras framöver.

Årsmötet inleddes med att styrelsen informerade om året som gått, de projekt som sjösatts, hur medlemstillströmningen sett ut och kring kontaktpersonernas arbete. Medlemmarna fick också en dragning kring framtidsgruppens arbete.

Val till styrelsen förrättades, där Anna-Lena Erixon valdes om på två år, Mona Hillman från Skänninge valdes som ny ledamot, liksom Jimmy Andersson från Tving. Valberedningen fick också en ny ledamot i Kenneth Pettersson från Kungsängen.

Styrelsen hade på uppdrag av föregående årsmöte tagit fram förslag till nya stadgar, vilka hade skickats ut till samtliga medlemmar för påsyn. Styrelsens förslag antogs i sin helhet av årsmötet.

Efter avslutat årsmöte kunde också de som ville förlänga sin vistelse. Klubben bjöd på utflykt till Vadstena slott och på kvällen vankades middag och något gott i glasen. Denna möjlighet att kombinera årsmötet med övernattning och gemensam måltid, tycktes uppskattat av de som valt att stanna kvar.

 

Läs med om årsmötet i kommande nummer av Times