Valberedningen reviderar sitt förslag

Download PDF

Sedan valberedningen presenterade sitt förslag till ny styrelse har en av de föreslagna kandidaterna, Lollo Dyson, tvingats att avsäga sig sin kandidatur.

Vi i valberedningen har funderat på hur vi ska hantera detta och kommit fram till att det mest korrekta är att hänskjuta nominering till den lediga styrelseplatsen till årsmötet. Orsaken till detta ställningstagande är att valberedningen enligt stadgarna ska presentera sitt förslag senast en månad innan årsmötet, vilket nu passerats med råge.

Valberedningen föreslår alltså inte någon kandidat till den lediga styrelseplatsen utan uppmanar istället klubbens medlemmar att nominera kandidater vid årsmötet.